ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.me
NRS 800.00
.com
NRS 1,150.00
.net
NRS 1,700.00
.org
NRS 1,500.00
.info
NRS 550.00
.rf.gd
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
NRS 1,150.00
1 سال
NRS 1,200.00
1 سال
NRS 1,500.00
1 سال
.net
NRS 1,700.00
1 سال
NRS 1,750.00
1 سال
NRS 1,700.00
1 سال
.org
NRS 1,500.00
1 سال
NRS 1,600.00
1 سال
NRS 1,500.00
1 سال
.biz
NRS 1,150.00
1 سال
NRS 2,200.00
1 سال
NRS 2,500.00
1 سال
.info
NRS 550.00
1 سال
NRS 2,100.00
1 سال
NRS 2,100.00
1 سال
.com.np
N/A
NRS 0.00
2 سال
NRS 0.00
2 سال
.tk
N/A
NRS 0.00
2 سال
NRS 0.00
2 سال
.co
NRS 1,500.00
1 سال
NRS 1,500.00
1 سال
NRS 2,900.00
1 سال
.rf.gd
N/A
NRS 0.00
2 سال
NRS 0.00
2 سال
.store
NRS 325.00
1 سال
NRS 6,400.00
1 سال
NRS 6,400.00
1 سال
.edu.np
NRS 0.00
1 سال
NRS 0.00
1 سال
NRS 0.00
1 سال
.io
NRS 4,200.00
1 سال
NRS 4,300.00
1 سال
NRS 4,700.00
1 سال
.ae
NRS 5,000.00
1 سال
NRS 5,600.00
1 سال
NRS 6,000.00
1 سال
.me
NRS 800.00
1 سال
NRS 2,000.00
1 سال
NRS 1,800.00
1 سال
.ml
N/A
NRS 0.00
2 سال
NRS 0.00
2 سال
.be
NRS 1,400.00
1 سال
NRS 1,400.00
1 سال
NRS 1,400.00
1 سال
.uk
NRS 900.00
1 سال
NRS 0.00
1 سال
NRS 950.00
1 سال
.tech
NRS 900.00
1 سال
NRS 5,300.00
1 سال
NRS 5,200.00
1 سال
.xyz
NRS 250.00
1 سال
NRS 1,600.00
1 سال
NRS 1,500.00
1 سال
.coop.np
N/A
NRS 0.00
2 سال
NRS 0.00
2 سال
.ca
NRS 1,500.00
1 سال
NRS 1,800.00
1 سال
NRS 1,900.00
1 سال
.shop
NRS 500.00
1 سال
NRS 3,900.00
1 سال
NRS 4,200.00
1 سال
.club
NRS 1,500.00
1 سال
NRS 1,750.00
1 سال
NRS 1,750.00
1 سال
.ai
NRS 9,700.00
1 سال
NRS 9,600.00
1 سال
NRS 28,000.00
1 سال
.co.in
NRS 1,300.00
1 سال
NRS 1,300.00
1 سال
NRS 1,300.00
1 سال
.world
NRS 315.00
1 سال
NRS 3,000.00
1 سال
NRS 3,150.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains